Jednoduché akty

Jednoduché akty: manifest

Toto je hnutí třetího tisíciletí, úsilí popularizovat jednoduché akty.

Co jsou jednoduché akty? Koncept a termín byly vytvořeny v DOMAI v roce 2001. V jednoduchosti to znamená nahotu v umění, bez toho, aby se cokoliv přidávalo. Pokud jsou obrazy umělecké, tak jen do takové míry, aby to nezasahovalo do krásy modelky. A pokud jsou obrazy erotické, je to vyjádřeno pouze podtónem, není to hlavním účelem, a nejsou erotické do takové míry, aby to potlačilo vnímání krásy modelky.

Tradiční umělecké akty jsou skvělá věc, ale mají občas tendenci být velmi... nepřímé. Modelka je často shrbená a skrývá svou postavu a tvář. I když máte v těchto případech dobrý obraz, může to být za cenu ztráty možnosti vnímat modelku a její krásu. Na druhou stranu, pornografie má někdy překrásné modelky, ale krása je zničena napjatými, nepřirozenými pózami, které způsobují, že modelka vypadá jako flák masa, spíš než jako půvabné stvoření.

Nyní začíná nové hnutí, takové, které oceňuje krásu dívek a chce aby byla uznávána pro krásu samotnou, ne pro něco, co je zde pouze kvůli umění nebo vzrušení. Respektujeme ženu a její krásu a oslavujeme ji. (To samé samozřejmě platí i pro mužské akty, ale ty jsou, zdá se, v menšině.)

Abyste nás špatně nepochopili, v principu proti pornu nic nemáme a rozhodně nemáme nic proti výtvarnému umění! Jde pouze o to, že jednoduché akty jsou svébytné, nezávislé na těchto dvou jiných věcech a neměly by s nimi být zaměňovány.

Samozřejmě může být mnoho z dříve vytvořeného umění a dříve vytvořených fotografií zařazeno pod jednoduché akty. Ale velká část těchto děl je pouze překryv z výtvarného umění nebo jemné erotiky. Tento úhel pohledu je nová věc. Přikláníme se k tomu, aby bylo zapomenuto, že pornografie/erotika byla ještě před několika desítkami let po světě nezákonná, takže lidé dělali vše, co hladce prošlo, což tehdy samozřejmě často vypadalo jako jednoduché akty. Důkazem je to, že pin-upy, cheesecake fotky a podobné jednoduše zmizely, jakmile bylo porno legalizováno. A trvalo to několik desítek let, než to začalo dostatku lidí lézt krkem a začali být otevřeni možnostem jednoduchých aktů, bez zaměření na sex.

Pokud patříte mezi lidi s vnímáním potřebným k ocenění těchto věcí, přišli jste na správné místo. Toto hnutí je mladé a relativně malé, tak prosím řekněte svým přátelům o jednoduchých aktech.